Domov > Výstava > Obsah
Široká aplikácia lepidiel v priemysle domácich spotrebičov
May 25, 2018

Ako jeden z pomocných materiálov pri výrobe domácich spotrebičov sa lepidlá stále viac a viac široko využívajú. Toto je hlavne vďaka neustálemu rozvoju priemyslu domácich spotrebičov, požiadavky na vzhľad a funkčnosť domácich spotrebičov sú stále vyššie a vyššia. Racionálne používanie lepidiel môže nielen uspokojiť potreby návrhu výrobku, ale aj zlepšiť efektívnosť výroby v podnikoch. Zníženie komplexných nákladov má zjavný účinok.

image.png

Ako druh lepidla, ktorý sa používa na lepenie a utesnenie, lepidlo je komplementárne k spoločnému mechanickému spojeniu. Pri neustálom zlepšovaní kvality domácich spotrebičov v posledných rokoch sa niektoré vysokovýkonné silikagély, anaeróbne lepidlá, polyuretány a ďalšie výrobky stále viac používajú v domácich spotrebičoch.

image.png


Lepidlo sa široko používa pri výrobe domácich spotrebičov, hlavne v: práčke výroba plastových dielov a lepenie kovových častí, tesnenie vyžaduje použitie polyuretánu alebo tavného lepidla, aby sa zabránilo uvoľneniu skrutiek, práčka alebo klimatizácia bude používať anaeróbne závitové uzatváracie lepidlo pre uzamykanie, zníženie použitia tesnení; Použitie anaeróbneho potrubia s niťou rúrok namiesto pásky zo surového materiálu v potrubí ohrievača vody môže hrať spoľahlivejší tesniaci účinok Silikónový kaučuk odolný voči vysokým teplotám sa používa pri lepení a utesnení elektrické spotrebiče, ako sú mikrovlnné rúry, elektrické rúry a sadzové stroje. Aby sa vyzeralo krásne, znížte spojenie otvoru závitov, niektoré výrobky z celkového vzhľadu formy lepidla.

图片2.png

silikónový tmel


图片3.png

lepidlo na izolačné sklo

Použitím nových konštrukcií a materiálov pri konštrukcii a výrobe elektrických spotrebičov pre domácnosť sa dopyt po lepidlách stáva čoraz rôznorodejším a výber lepidiel vo výrobnom procese domácich spotrebičov si vyžaduje zváženie pracovných podmienok a podmienok montáže výrobkov. Existuje mnoho faktorov, ako sú napríklad výrobné náklady atď., Čo svedčí o vyšších požiadavkách na vlastnosti lepidiel.

image.png

Rôzne adhezívne materiály vyžadujú rôzne lepidlá, najmä v posledných rokoch, výber nových materiálov pre domáce spotrebiče takisto navrhuje nové požiadavky na adhezívny efekt. Ako príklad uvádzame polykarbonát, hoci všetky patria do PC, lepidlá s rôznymi povrchovými vlastnosťami sú rôzne, a ako spoľahlivo spájať rôzne materiály bude smerom, ktorý sa má v budúcnosti zvážiť. Preto je potrebné zvoliť vhodné lepidlá podľa konkrétnych podmienok. V porovnaní s tavnými lepidlami a adhezívami s rozpúšťadlom sú reaktívne lepidlá schopné zvládnuť zložitejšie požiadavky na montáž. Reaktívnym lepidlom je proces vytvrdzovania lepidla, a to proces chemickej reakcie, ako je najbežnejšie okamžité lepidlo, ktoré je absorpciou vlhkosti vytvrdzovanie reaktívneho lepidla, jeho rýchlosť vytvrdzovania sa môže upraviť zmenou vlastných reaktantov. Na splnenie požiadaviek rôznych prevádzkových podmienok.

Okrem adhezívneho materiálu, odolnosti voči vysokej teplote, nastaviteľnej rýchlosti vytvrdzovania, lepidlo musí byť bezpečnejšie a chrániť životné prostredie.


Znalosti príslušného odvetvia

Copyright © Kejian polymér materiálov (Šanghaj) Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.